تمامی مدل ها به صورت ست و نیم ست قابل ارائه می باشد

قیمت مبل gmمدل اهرمی :9800000تومان

قیمت مدل  gmمدل برقی :12800000تومان

قیمت راک و گردون 500000تومان اضافه میشود