مبل ریلکسی مدل مکعب MK

ویژگی مدل mk

دسته های بلند

نشیمن بزرگ 

ساپورت گودی کمر

امکان نصب جالیوانی 

قیمت مدل mk مدل اهرمی :9800000تومان

قیمت مدل mk مدل برقی 12800000تومان