۲۰
مرداد

انواع مبلهای ریلکسی

توضیحات در ارتباط با مبلهای ریلکسی

مبل ریلکسی چیست : مبلهای ریلکسی همان طور که از اسمش پیداست برای رفع خستگی استراحت کردن و ریلکس شدن میباشد

مبل ریلکسی معمولا تکیه گاه و دستها از الیاف مصنوعی (ویسکوز)استفاده شده است و یکی از دلایل راحتی آن میباشد