مبل اورجینال

ویژگی مبل اورجینال

دسته های بلند

نرمی و راحتی مبل

ساپورت گودی کمر

قیمت مبل اورجینال مدل اهرمی :9800000تومان

قیمت مبل اورجینال مدل برقی :12800000تومان

قیمت راک و گردون :500000تومان اضافه می شود