مبل پرشین استار
با بیش از دو دهه فعالیت در زمینه تولید ، فروش و تعمیرات،و تعویض‌رویه مبل‌های ریلکسی شناخته شده ترین نام در این زمینه میباشد